Projekt

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School” Sp. z o.o. w okresie od 01.08.2017 do 31.10.2018 r. realizuje projekt pn. „Przedszkole Montessori”

Cele projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 15 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu Warszawskiego zachodniego, poprzez dostosowanie i uelastycznienie oferty Niepublicznego Przedszkola Casa dei Bambini Warsaw Montessori School oraz stworzenie 5 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie kwalifikacji Montessori kadry nauczycielskiej, w okresie do 08.2018 oraz okresie trwałości projektu.

 

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu utworzymy 5 nowych miejsc opieki przedszkolnej. Ponadto zostanie zorganizowany cykl dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych w formie programu stymulującego rozwój psychoruchowy i rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne dla wszystkich dzieci przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Kadra przedszkola podniesie kwalifikacje Montessori.

 

Całkowita wartość projektu: 144 777,50 zł

 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 115 822,00 zł

Projekt Przedszkole Montessori jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www